Smart City

Smart City Sant Feliu Innova

El camí de Sant Feliu cap a la ciutat intel·ligent passa per fer el territori més habitable.
I amb l’úsimprescindible de les TIC perquè Sant Feliu sigui més ecològica, sostenible, econòmica, eficient, transparent i participativa.

Les iniciatives singulars de la nostra ciutat en el camp Smart City es poden aglutinar en 3 blocs estratègics:

  1. DIGIZENS O NOVA CIUTADANIA DIGITAL
  2. GOVERN I ADMINISTRACIÓ OBERTA
  3. INFRAESTRUCTURES INTEL·LIGENTS

Notícies relacionades