El videocurriculum com a eina laboral

Què és?

És un vídeo de duració determinada en el que el candidat que busca feina realitza una presentació del seu perfil professional. Es pot confeccionar en qualsevol suport de vídeo digital, i fins i tot es pot publicar a Internet, lloc on pot arribar a tenir més difusió. No substitueix al CV escrit, però sembla que emergeix com un excel·lent complement.

Aquesta nova eina de promoció personal i professional permet mostrar, amb la força de la imatge i la veu, un conjunt d’elements no visibles per cap altre mitjà. Ja existeixen diferents portals específics i webs que permeten incloure’l i promocionar-lo, així com empreses i consultores de selecció que ja el comencen a incorporar en els seus diferents processos.

Què aporta?

  • Posa de manifest les capacitats comunicatives i de síntesi del candidat.
  • Mostra el domini d’idiomes (si veritablement es té).
  • Pot servir per visualitzar les feines realitzades: artistes gràfics, cantants, actors.
  • Col·loca al candidat enfront una situació que exigeix que iniciï la seva capacitat creativa.
  • Aporta molta més informació, millorant el procés de comunicació i de selecció. Davant la despersonalització que suposa el currículum escrit, que redueix el perfil personal a un conjunt de dades ajustades a uns formats estandarditzats, el videocurrículum ens aporta una multitud d’informació clau en un procés de comunicació (la veu, la imatge, el llenguatge gestual…)
  • Permet que l’empresa tingui una primera imatge del candidat i decideixi si l’entrevista o no.

Com el pots preparar?

Alguns consells bàsics per a la seva elaboració:

  1. Ha de tenir una durada màxima entre 2-5 minuts.
  2. Preparar un guió amb la mateixa estructura que un currículum vitae, però sense incloure dates ni dades concretes referides a empreses.
  3. Cuidar l’aspecte físic, igual que faries si et presentessis a una entrevista.

Pots trobar exemples de vídeos currículums penjats a la web de tumevescandidatosConVozPropia

T’ajudem a fer-lo?

Si vens a Can Maginàs el proper dimecres 4 de Novembre de 10 a 13, a un monogràfic de comunicació sobre el videocurrículum, on es realitzarà una simulació individual de la presentació d’un videocurrículum i es treballaran les competències bàsiques per a comunicar-se de manera efectiva a les entrevistes de feina. També s’oferirà als participants que ho desitgin la possibilitat de gravació del seu videocurrículum. Et pots inscriure en aquest enllaç.

Vols més informació?
Si vols conèixer amb més profunditat aquest tema pots assistir a una sessió de formació sobre els videocurrículums anomenada El videocurriculum com a eina laboral. Qui i com s’utilitza?, amb el format de taula rodona que s’organitzarà el proper 3 de novembre dins el marc de Porta22, on hi assistiran representants d’empreses que ja compten amb portals dedicats als videocurrículums (com VideoCurriculum.es, CANDIDATOSConVozPropia.es i
tumeves.com) i empreses que els fan servir com a eina de selecció (Catenon i Arbora & Ausonia).

Dia: 03/11/09
Horari: de 17:30 a 19:00
Lloc: Barcelona Activa – Porta 22
Adreça: c/ Llacuna, 162-164, 08018, Barcelona
Pàgina web: Més informació i inscripcions