El sector català de les TIC genera més de 10.000 llocs de treball

Malgrat el context de crisi, creix un 8,8% l’ocupació a l’empresa TIC catalana durant el període 2008-2010. Després d’una baixada del 4,4% de facturació del sector l’any 2009, s’espera una evolució positiva del 3,2% durant l’any 2010, essent el subsector del programari el principal motor d’aquest canvi.

El sector industrial català de les empreses TIC va facturar 14.363 milions d’euros durant l’any 2008, i 13.739 milions d’euros durant el 2009, segons dades de l’Estudi del sector empresarial de les TIC a Catalunya 2009, que la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) ha desenvolupat conjuntament amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

A la presentació d’aquest estudi en el marc del BDigital Global Congress, el director general de la Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, Josuè Sallent, va manifestar:

Aquestes dades demostren fins a quin punt les noves tecnologies són un factor de creixement econòmic per al nostre país, i que un context de crisi com l’actual és una gran oportunitat per focalitzar els nostres esforços en projectes tractors en R+D+i en aquest sector, que sens dubte tindran un efecte multiplicador en tota la nostra economia. 

L’activitat empresarial TIC de Catalunya es concentra als subsectors de serveis TI i programari, amb un 55,9% i un 29,1% -respectivament- del total d’empreses. Des de la perspectiva de la dimensió empresarial, el sector TIC català es caracteritza per la presència majoritària d’empreses de dimensió reduïda: un 47,5% d’empreses ocupen fins a 9 treballadors i un 34,9% addicional se situen en el tram superior, de 10 a 49 treballadors.

En termes totals, durant el 2009 el sector empresarial de les TIC de Catalunya va ocupar a gairebé 65.000 assalariats, essent un sector que genera una ocupació neta d’uns 5.000 treballadors anuals en els darrers dos anys. L’estudi confirma una configuració del treball per edat amb una presència de molts treballadors joves: gairebé la meitat dels treballadors de les empreses TIC (un 49,3% del total) tenen menys de 35 anys.

El volum total de facturació del conjunt d’empreses TIC de Catalunya es va situar el 2009 a l’entorn dels 14.000 milions d’euros. Tot i que el total de facturació empresarial TIC es va reduir el 2009, amb una caiguda del 4,4%, les perspectives dels empresaris per a enguany són clarament favorables: per al 2010 s’espera que el volum total de facturació del sector TIC a Catalunya, superi amb escreix el llindar dels 14 mil milions d’euros, amb un increment respecte el 2009 del 3,2%.

Font: Estudi del sector empresarial de les TIC a Catalunya, 2009. FOBSIC.
L’estudi és disponible a: www.fobsic.cat i a www.tic.cat
Més informació: Gencat.cat

Impuls a la cooperació entre comerços i empreses TIC a Mataró

Amb l’objectiu de cercar noves oportunitats de negoci que permetin a les empreses créixer i ser més competitives, l’Institut Municipal de Promoció Econòmica (IMPEM) de Mataró engegarà aquest 2010 un programa per impulsar la cooperació entre els comerços i les empreses tecnològiques.

Es tracta d’una estratègia transversal que persegueix l’objectiu de generar oportunitats de negoci i fer que les empreses siguin més competitives i puguin créixer. Les experiències dutes a terme fins ara s’han centrat en la cooperació d’empreses del mateix sector, al 2008 centrat en empreses TIC i al 2009, en les del sector audiovisual. El programa que es posa en marxa aquest any, però, aposta per la cooperació entre empreses de diferents sector. Concretament, entre les d’un sector tradicional com és el comerç, amb les de l’àmbit de les noves tecnologies.

Un component tecnològic i innovador

En aquest cas, a banda d’impulsar la cooperació entre petites i mitjanes empreses, es cerca un segon objectiu, que és el d’integrar el component tecnològic i innovador en els projectes de cooperació empresarial que es recolzen des de l’administració.

El programa de cooperació preveu actuacions en diferents nivells:

  Cooperació entre pimes de serveis tradicionals per tal d’impulsar projectes innovadors.

  Col·laboració de les empreses TIC en projectes comuns que es puguin oferir posteriorment als comerços.

  Cooperació entre les empreses TIC i el comerç per desenvolupar nous models de negoci.

   Des de l’IMPEM expliquen que:

   L’apropament i confluència de grups d’empreses d’un sector emergent com les TIC amb les d’altres serveis com el comerç poden generar sinèrgies i noves idees de negoci que difícilment es crearien de forma casual.

   Per tal d’afavorir la cooperació entre aquestes empreses, l’IMPEM durà a terme un seguit d’accions que inclouen l’organització de reunions per posar en comú necessitats i interessos comuns, però també es faran entrevistes individuals d’empreses i experts, trobades i sessions en grups, així com tallers de formació en cooperació, entre d’altres.

   Font: Capgròs (Diari digital de Mataró i Maresme)