Entrevistem a Setzenou, una productora audiovisual

Avui presentem el cas d’èxit de l’empresa Setzenou, per això hem entrevistat a l’Anna Cobo i la Maria Gómez, dues emprenedores santfeliuenques que estan tirant endavant aquesta aventura audiovisual.

El projecte Setzenou va nèixer el maig de 2010, després d’alguns anys treballant en productores de publicitat i per departaments de comunicació, l’Ana i la Maria van decidir engegar aquesta nova productora audiovisual. En aquest vídeo ens expliquen com va sorgir aquesta idea i quin ús fan de les xarxes socials, mostrant-nos la seva voluntat de moure’s dins el món 2.0 i obrir noves formes de comunicació amb els seus clients.

Estan especialitzades en la realització de vídeos corporatius per empreses, entitats, administració pública, també realitzen documentals (com Històries dels barris), vídeotutorials, gravació d’esdeveniments (concerts, obres de teatre, festivals) i disseny de web (com al del Círcol Maldà).

Els interessa sobretot treballar per la zona del Baix Llobregat, enfocades a entitats i pimes, que per la seva estructura no tenen els recursos econòmics suficients per anar a buscar una gran productora, però que volen tenir una imatge audiovisual del seu negoci o activitat.

Presència a la xarxa

Utilitzen Internet de forma estratègica en el seu dia a dia,Treballen molt a través de la xarxa i xarxes socials (és una manera gratuïta d’arribar a molta gent.

  • * La web és la seva carta de presentació, un recull dels treballs realitzats, els clients, tot el que han anat fent, amb enllaços a la resta de canals de comunicació.

  • * Tot i que els seus treballs en vídeo els mostren des de la seva web, aquests estan penjats en un canal a Vimeo i després són incrustats al web.

  • * Des de la pàgina de Facebook donen a conèixer les novetats al voltant de la productora als seus fans i així poder conèixer la seva opinió sobre els treballs realitzats.

  • * El canal del twitter l’utilitzen per explicar als seus seguidors quines coses passen en el dia a dia de la seva productora: dies de rodatge, quan acaben un encàrrec i publiquen el vídeo, etc.

Com funciona el màrqueting a Internet?

Quan parlem de promocionar-nos a través d’Internet, estem parlant de màrqueting online: posicionament en cercadors, email màrqueting, estratègies 2.0, etc.

Segons diferents anàlisis, es pot veure el màrqueting online sota 4 grans fases: Captació, Conversió, Fidelització i Mesurament. Per a cadascuna de les fases s’utilitzen diferents accions, tècniques o estratègies, que es troben en un procés d’aprenentatge i millora constant.

Fases màrqueting online

Fases del màrqueting Online:

Captació: El principal objectiu de la fase de captació és augmentar el nivell de visibilitat de nostre lloc web i aconseguir que més persones coneguin i visitin la pàgina. Les principals fonts de captació de visites actualment són els motors de recerca com Google i les campanyes d’email màrqueting.

Ja en un altre post parlem de com i on podem posicionar-nos en els cercadors com Google.

Captació clients per InternetLes campanyes d’email màrqueting han d’estar orientades a usuaris que hagin acceptat prèviament rebre informació de la nostra empresa i que pertanyin al nínxol de mercat que ens interessa. A més, una bona campanya d’email màrqueting ha de seguir unes pautes d’enviament, de contingut, dels anomenats a l’acció, s’han de definir i analitzar les mètriques i estar en un procés continu de millora. En articles posteriors tractarem aquesta tècnica més al detall.

També podem captar nous visitants mitjançant la difusió de notes de premsa, la inclusió de nostre lloc web en directoris d’empreses relacionats amb el nostre sector, i en general amb qualsevol difusió en altres llocs web que fem sobre el nostre.

Accions: Posicionament en cercadors orgànic (SEO) i de pagament per clic (SEM), campanyes d’email màrqueting, notes de premsa, publicacions online i directoris temàtics.

Conversió WebConversió: Portem usuaris cap a nostre lloc web des de cercadors, campanyes de mailing, entre uns altres, i en aquesta fase de “conversió” hem d’aconseguir que aquests usuaris arribin als nostres punts de conversió, és a dir, on realitzen una acció específica que nosaltres desitgem. Per a això, hem de crear una estructura i dissenyo web, que faciliti els camins cap a les pàgines que converteixen les visites en:

a. Enviament d’un formulari de contacte
b. Visualització d’una pàgina d’un producte/servei
c. Una venda
d. Una trucada telefònica
i. etc. (el que nosaltres considerem és un objectiu per a la web o negoci)

Aclarim aquests dos conceptes (conversió i objectiu):

Punt de conversió: són aquelles pàgines web o seccions on desitgem que arribin els visitants, per exemple: pàgina de contacte o la pàgina de pagament d’un producte.

Objectiu: un objectiu és quan el visitant després de passar pel punt de conversió, finalment ho fa efectiu. Un objectiu és la pàgina de confirmació de l’enviament d’un email o bé la confirmació de compra d’un producte/servei a través de la web.

Els objectius i els punts de conversió són la base sobre la qual hem d’estructurar tota la nostra estratègia i esforços. Per això és important que definim ben els objectius de la web, els camins que porten a ella, i les mètriques necessàries per poder determinar si la nostra estratègia de captació i conversió està funcionant adequadament.

Accions: Definir els punts de conversió i els possibles camins per arribar a ells, fer anomenats a l’acció, treballar la persuasió i els continguts, i crear pàgines específiques per a cada producte/servei (Landing Pages)

Fidelització de ClientsFidelització: La majoria de les vegades no aconseguim que els usuaris arribin als punts de conversió, ni realitzin una compra després de la seva primera visita; per això hem de treballar la fidelització d’aquests usuaris que ja han conegut la web, i intentar que ens segueixin visitant i donant-los més motius perquè finalment ens contactin, contractin o realitzin l’acció que desitgem.

La fidelització o retenció s’aplica també a clients que ja han comprat un producte o contractat els nostres serveis, i als quals desitgem es converteixin en clients recurrents o eventuals.

Les xarxes socials cada dia tenen més pes a l’hora de fidelitzar o retenir clients mitjançant els mitjans online, ja que faciliten la comunicació i interacció directa amb els clients. Igualment la comunicació a través de sistemes de blogging facilita i millora la comunicació i interacció amb els usuaris, fent que aquests segueixin els teus continguts i fins i tot, els comparteixin amb la seva pròpia xarxa.

Les campanyes d’email màrqueting enfocades a comunicar, també són una gran eina per fidelitzar i retenir clients, normalment a través d’un butlletí informant sobre novetats del sector, productes o serveis.

Accions: Xarxes socials, blogging i campanyes de comunicació via email (Email Màrqueting)

Mesurament webMesurament: El mesurament és fonamental per completar les fases de màrqueting online, aquesta fase és la que ens informarà sobre com han afectat les campanyes de captació i fidelització, així com conèixer el % de conversió que tenim sobre les visites pel que fa als objectius aconseguits.

El mesurament de dades estadístiques del lloc també ens oferirà informació sobre el tipus d’usuaris que estan accedint, així com informació addicional relacionada amb la visita. Dades com: nombre de visites, nombre d’usuaris, percentatge d’abandó, mitjana de temps en el lloc, entre uns altres, ens ajudaran a conèixer el comportament dels usuaris.

Pot configurar i usar gratuïtament el sistema analític de Google, Google Analytics per obtenir aquesta informació.

No obstant això, no n’hi ha prou amb analitzar solament el nombre de visites obtingudes i les fonts a través de les quals van ser captades, sinó que és necessari aprofundir més per conèixer que tipus d’usuaris són els que realment es converteixen en clients/vendes i d’on provenen (cercadors, pàgines relacionades, mailing, etc.). Encara que sens dubte, hi ha molta més informació que a través dels sistemes d’analítica web podem obtenir per aconseguir millorar les nostres campanyes i estratègies de màrqueting.

Finalment resulta interessant crear un quadre de comandament amb la informació no solament de visites i nivell de conversió, sinó amb les dades econòmiques (costos i ingressos) vinculats a cada acció que hàgim realitzat. Aquest últim ens facilitarà obtenir el valor del ROI (Tornada de la inversió).

Accions: Configuració i anàlisi estadística del lloc web, mesurament del nivell de conversió segons la font i quadre de comandament de totes les accions amb costos i ingressos.