Com posicionar la nostra marca a Google?

El SEO (Posicionament gratuït a buscadors) ha deixat d’ésser només una estratègia de màrqueting de captació online per a convertir-se en el gran aliat de les nostres campanyes de marca. Els resultats de pàgines que apareixen a Google i als principals buscadors, tenen cada vegada més impacte sobre les nostres marques i sobre com visualitzen la nostra empresa els usuaris.

El primer pas és assegurar-nos que el nostre domini principal aparegui en primer lloc en els resultats de recerca amb el nom de la nostra empresa/marca. Però com no basta amb només un resultat en un llistat de deu possibles, s’ha d’intentar aconseguir més espais de visibilitat en el buscador. Per tot això, ús proposem algunes accions:

Optimitzar i posicionar una segona pàgina important: Google mostra un màxim de dues pàgines del mateix domini per recerca, per tant, al tenir la nostra home posicionada en primer lloc, s’ha d’optar per a escollir una pàgina interna rellevant i fer-li un treball d’optimització intern i de captació d’enllaços externs. Així es pot aconseguir que una pàgina secundària del domini ocupi un resultat de les recerques.

Sitelinks o enllaços del lloc: són els enllaços de pàgines internes que surten just a baix del primer resultat. Els sitelinks de recerca de la nostra empresa ens ajudarà a oferir més informació empresa/marca als usuaris, així com guanyar més espai de visibilitat en el buscador.

Serveis de Google: per a les recerques rellevants, Google mostra els resultats de Google Maps dintre de les recerques web, ocupant un espai important. Donar d’alta la nostra empresa, així com totes les sucursals, botigues o oficines, permetre, d’una banda, ajudar als usuaris a la geolocalització de l’empresa i, per una altra, augmentar la visibilitat de la empresa/marca a la pàgina de resultats.

Creació i posicionament dels subdominis: encara que només es pot posicionar dues pàgines per domini per recerca, és possible aconseguir indexar de forma independent un o més subdominis del tipus botiga.elmeudomini.com o bloc.elmeudomini.com, etc.. Per tant, és convenient que totes les possibles eines, botigues, blocs o altres llocs afegits al domini principal, siguin subdominis que poder ésser indexats i mostrats a la primera pàgina de resultats per a la recerca de l’empresa/marca. Però com la creació del subdomini no és el únic requisit per a posicionar-lo, és necessari fer també un posicionament intern i de captació d’enllaços per a aconseguir notorietat.

Pàgines de l’empresa amb altres dominis: sempre amb molta precaució per a no generar duplicitat de continguts, ajuda molt comptar amb altres dominis de l’empresa per a obtenir més posicions pròpies a la llista de resultats.

Notes de premsa i informació d’empresa en els portals dels mitjans de comunicació: és molt important mantenir contacte a través de notes de premsa amb els mitjans de comunicació online (diaris, revistes, etc) perquè publiquin articles sobre la empresa. Segons la importància del mitjà on es publiqui, el posicionament de l’empresa o de la marca variarà substancialment en les recerques a Google.

Per a concloure, recordar-vos que aquestes recomanacions per a captar espai a Google per a posicionar qualsevol empresa, marca o producte representen una estratègia clàssica e imprescindible. Un plantejament, però, que no pot deixar de banda la creativitat, el ús habitual de les xarxes i els mecanismes socials, ja que ofereixen un ventall infinit de possibilitats per a augmentar el nostre branding a internet mitjançant els buscadors.

Post Original: Empresa Go2Jump