Jose Manuel Pedrinaci i el seu Pla de Màrqueting Digital

Jose Manuel Pedrinaci, economista i advocat, amb àmplia experiència en àrees administratives i financeres d’empreses de diversos sectors, ha decidit tirar endavant un nou projecte professional, un servei d’externalització de la figura del Director Administratiu -Financer.

D’aquesta manera ofereix serveis, especialment a autònoms, micro, petita i mitjana empresa de la província de Barcelona, oferint-los:

 • Anàlisi i diagnòstic de la situació i perspectives de l’empresa, per facilitar la presa de decisions. 
 • Control i seguiment de la tresoreria.
 • Renovació de crèdits.
 • Renegociació de deutes.
 • Situacions pre-concursals i/o concursals.
 • Disseny dels circuits administratius.
 • Implementació d’un sistema de gestió informàtic.
 • Assistència en inspeccions d’autoritats fiscals.
En Jose Manuel va venir a assessorar-se a Can Maginàs amb el Servei de Dinamització Digital d’Empreses i Comerços per tal de veure com Internet el pot ajudar en el seu pla de màrqueting. Va venir amb tres idees clares: 
 • No vol fer ús de mitjans de comunicació massius.
 • Vols mostrar un servei que generi confiança. 
 • El mitjà de difusió principal ha de ser el boca-orella, les recomanacions dels clients satisfets.

Per aquest motiu, dins del seu pla de màrqueting s’han establert dues eines principals que donen resposta als seus objectius: 

 • Blog En la empresa del derecho“: com a espai on informar de temes d’interès i posicionar-se a Internet com a expert en el seu sector.
 • Perfil professional a Linkedin: establint una bona xarxa de contactes, que li facilitin el boca-orella i les recomanacions entre clients satisfets. 

El grup a Linkedin "xarxa social d’innovació" arriba als 100 usuaris

Aviat farà dos anys vam crear el grup Xarxa Social d’Innovació, a Linkedin. El grup va néixer amb l’objectiu de tractar qüestions al voltant de la innovació, tecnologia, societat i empresa, agrupant persones, empreses, professionals, administracions i associacions per crear opinió, generar intercanvi d’idees, transferir coneixement i promoure accions en l’àmbit tecnològic i de la innovació.

Aleshores us explicàvem l’origen del projecte d’aquesta xarxa social i avui aquesta xarxa ja compta amb més de 100 usuaris, que volen conèixer i compartir projectes i experiències innovadores.

Aquest grup vol ser principalment un espai de relació i de participació, un espai on proposar, informar, debatre i sobretot crear sinèrgies. Un espai liderat des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, però on els protagonistes són les persones que en formen part.

D’entre els participants del grup són majoritàries les funcions relacionades amb els mitjans de comunicació, el lideratge, la gestió de programes i projectes, l’educació, el suport i la consultoria.

Funciones de los miembros

 En relació als sectors al grup hi ha una elevada participació de professionals de l’administració i de serveis i tecnologia de la informació. Seguits de l’e-learning, la consultoria, Internet i serveis públics.

Sectores de los miembros

Encara no formes part d’aquesta xarxa? Des d’aquí volem animar-te a participar-hi, a fer d’aquesta xarxa un espai cada dia més gran, participatiu i útil. Un espai obert a la innovació.