Creix en un 64% el nombre d’empreses catalanes que venen per Internet

Algunes de les principals conclusions de l’enquesta sobre l’Equipament i usos de les TIC a les empreses (TIC-Empreses 2007-2008) de la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), una enquesta en la qual han participat més de 3.500 empreses:

  • El 26% de les empreses catalanes utilitzen la xarxa per comprar (s’ha incrementat un 32% respecte a l’any anterior), la mitjana europea és del 33%.
  • El 16% de les empreses catalanes utilitzen Internet per vendre (augment del 64%), la mitjana europea és del 18%.
  • El 52% dels treballadors utilitzen ordinadors en les seves tasques habituals i un 42% Internet. La mitjana europea és similar.
  • El teletreball està present en un 18,5% de les empreses catalanes, quatre punts més que un any enrere, si bé no és una pràctica tan estesa com a Europa, que arriba al 23%.
  • Un 72% utilitzen Internet per relacionar-se amb l’Administració mitjançant Internet, només un punt per sota de les dades de la UE-15. En el cas però, dels serveis bancaris les empreses catalanes els utilitzen per Internet en un 86% quan a la UE-15 era del 84%.
  • Equipament informàtic d’empreses > 10 treballadors: un 98,1% tenen ordinador, un punt per sobre de la mitjana de la UE-15. Un 96% tenen accés a Internet, un punt més que la mitjana UE-15, un 96% tenen correu electrònic i gairebé totes (98,6%) ho fan amb banda ampla, gairebé set punts més que la mitjana europea citada. Pel que fa al tipus d’accessibilitat a Internet, un 34% també hi accedien per telefonia mòbil. Així mateix, un 86% tenen xarxa local, i 1 de cada 3 també disposen de xarxa sense fils.
  • Equipament informàtic d’empreses de menys de 10 treballadors: a grans trets, a les micropimes també s’observa una evolució molt positiva si bé els principals indicadors estan per sota de les empreses amb més de 10 treballadors.

En aquesta entrada anterior del blog pots trobar informació sobre les botigues virtuals.

Font: Gencat.cat / Informe complet (PDF): FOBSIC
Foto de Oberazzi sota Creative Commons