L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat aborda la inclusió digital amb una mirada cap al Desenvolupament Sostenible

Les experiències de lluita contra la bretxa digital engegades des de l’Ajuntament s’enfoquen a través de la perspectiva del triple impacte: social, econòmic i medi ambiental. Aquest enfocament és essencial per contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts en el marc de l’Agenda 2030 i aprovats per la ONU al 2015. Aquesta mirada en clau ODS es fa més necessària que mai ens les estratègies per a la reconstrucció social i econòmica de les ciutats davant la Covid-19.

Aquestes iniciatives que promouen la inclusió digital tenen, entre d’altres,  una línia d’actuació dirigida a garantir un accés igualitari als mitjans tecnològics per tal de no deixar ningú enrere. En aquest sentit, es tracta de possibilitar l’accés a la tecnologia i a internet, proporcionant maquinari i dispositius (tauletes, ordinadors de sobretaula, etc.) i eines d’accés (routers inalàmbrics i targetes SIM). La majoria d’aquests dispositius son reutilitzats i/ o reacondicionats. Una de les altres línies d’actuació en el marc de la inclusió digital és la capacitació i formació en habilitats i competències digitals, que també té un llarg recorregut a Sant Feliu. Exemple d’això és el Pla per a la Inclusió Digital que s’engegarà al juny d’aquest mateix any.

Això tanca un cercle de 17 anys amb vocació de reinvenció en el que més 12.000 persones han participat en projectes d’inclusió digital, ja que la ciutat de Sant Feliu de Llobregat arrencava al 2004 el seu projecte d’alfabetització digital “Sant Feliu On Line” amb una xarxa local de telecentres amb activitats de capacitació tecnològica amb l’objectiu d’aconseguir la inclusió de tots tipus de col·lectius (persones amb discapacitat, majors de 45 anys, nouvingudes, etc.) i agents (entitats sense ànim de lucre, botigues, etc.), essent considerada en el període 2008-2010 com una de les 10 Ciutats Digitals de Catalunya”

Quines son aquestes experiències a Sant Feliu i com han contribuït als ODS?

Al llarg dels darrers 17 anys, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, a través del programa Sant Feliu Innova, ha facilitat a associacions i centres educatius municipals més de 500 equips informàtics sortints del parc del mateix consistori. En una bona part d’aquests lliuraments de maquinari els equips s’han acondicionat i posat a punt per part de participants joves en projectes de formació i treball o dispositius ocupacionals.

Amb la irrupció de la pandèmia, la bretxa digital i les desigualtats subsegüents s’han vist intensificades de manera alarmant. Especialment, s’ha vist agreujada la situació dels col·lectius més vulnerables.

Durant el darrer any es va poder fer lliurament d’equips informàtics a diferents escoles de la ciutat per tal que els alumnes del seus centres, gràcies a l’ús d’aquest ordinadors i altre material tecnològic, poguessin incrementar les competències digitals. Es van donar un total de 39 equips provinents de maquinari propi de l’Ajuntament.

A través del programa de la comunitat de recirculació d’ordinadors eReuse.org (reformadors, defensors de la reutilització i organitzacions d’inclusió social) i amb la col·laboració de l’entitat sense ànim de lucre Solidança, es van adquirir 40 equips per ajudar a diferents llars en situació de vulnerabilitat. Aquesta ha estat també una iniciativa d’activació dels motors de l’economia circular al territori.

La col·laboració públic-privada també va ser clau en aquells moments, ja que les famílies no només tenien un problema de disponibilitat d’equips sinó també de connectivitat, la qual va quedar resolta amb els 80 routers inalàmbrics i 80 targetes SIM que l’ajuntament va captar de l’empresa operadora de telefonia Vodafone.

Per altra banda davant la necessitat de garantir la connectivitat entre usuàries de residències amb les seves famílies,  l’Ajuntament de Sant Feliu, mitjançant la col·laboració de les empres IECISA, VIPA Systems i Vodafone va fer possible lliurar una remesa de tauletes amb connectivitat (Bono Social de 60GB) a totes les residències de Sant Feliu de Llobregat.

Les iniciatives exposades han servit per apuntalar l’avenç cap a l’ODS 4 (“Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida”) i la meta 4.4, on es recull que “l’increment del nombre de joves i adults amb les competències tècniques necessàries per garantir la seva inclusió”. En aquest sentit s’han subministrat un gran nombre d’equips informàtics per a les escoles de Sant Feliu.

Per altra banda, també s’ha contribuït a l’ODS 8 (“Treball digne i creixement econòmic”), ja que l’accés a mitjans digitals afavoreix la inclusió laboral de la ciutadania, i a l’ODS 10 (“Reducció de les desigualtats”), doncs nombroses famílies en situació de vulnerabilitat han rebut mitjans per garantir la seva connectivitat i reduir l’impacte de la bretxa digital que pateixen.

Les accions també han contribuït a la consecució de l’ODS 9 (“Construir infraestructures, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació”), donat que aquestes iniciatives tenien com a objectiu dotar de mitjans i dispositius a diferents col·lectius que ho necessiten, augmentar l’accés universals i assequible a internet i, al seu torn, generar models de gestió basats en la innovació, en la col·laboració i participació dels diferents agents del territori.

Per últim, la reparació i reutilització d’equips que estaven destinats a convertir-se en un residu tecnològic ha estat una de les claus per contribuir als ODS 11, 12  i 15 que, a grans trets, tenen a veure, respectivament, amb la construcció de ciutats sostenibles, la producció i el consum responsables i l’acció per el clima.

El valor afegit d’aquestes actuacions té a veure amb com s’aborden els tres impactes mencionats a l’inici: a través del subministrament d’equips i mitjans tecnològics a població en risc d’exclusió s’està generant un impacte positiu en la dimensió social; a través de la reutilització i recirculació d’aquests equips i dispositius, implicant a entitats del territori de manera circular i fomentant la col·laboració públic-privada, s’està abordant la dimensió econòmica. A més, si tenim en compte la reducció d’emissions de C02 i l’estalvi d’aigua que suposa la reutilització d’equips, s’està abordant també la dimensió medi ambiental.