Una web per fer negocis

Atenció a tots els empresaris, petits o grans. Coneixeu l’anella.cat? Doncs ja va sent hora! És la web que recull tota mena d’informació sobre tendències i estratègies de futur interessants per millorar la competitivitat de les empreses catalanes. Inclou, per exemple, 179 idees d’experts, en forma d’entrevistes, i 164 casos reals d’empreses o idees d’èxit, molts dels quals explicats en un vídeo. Té una completa agenda de totes les jornades d’interès empresarial que es fan al país.

Aplega, també, un centenar de documents útils, com ara guies, catàlegs, fitxes o estudis. Una de les eines més interessants d’anella.cat, però, és el cercador d’oportunitats de negoci, que ens permet buscar per paràmetres com ara el país, el sector o la tecnologia amb què ens interessa treballar, tant en l’àmbit públic com en el privat. Per exemple, si posem Alemanya i alimentació i totes les tecnologies, ens surten quatre contactes amb empreses alemanyes.

L’Anella, que fa un parell de mesos que s’ha renovat, és una iniciativa d’ACC1Ó, l’agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana. Segons se’ns indica a la seva web: ‘L’Anella i les seves comunitats professionals són iniciatives definides en el Pla d’ACC1Ó 2009-2013 per oferir un banc de coneixement digital per a l’empresa catalana i facilitar la interacció i el networking entre els seus professionals‘.

El sector TIC estrena Comunitat a l’Anella

L’Anella és una plataforma de coneixement i col·laboració empresarial impulsada per ACC1Ó amb l’objectiu de fomentar la competitivitat empresarial de Catalunya, així com un punt de trobada virtual de debat i reflexió sobre els reptes, tendències i estratègies de futur de les empreses catalanes.

Per aquest motiu difon informació i coneixement clau en forma de casos empresarials, entrevistes, estudis de situació i prospectiva, trobades empresarials i altres esdeveniments de referència, fitxes país i d’atractivitat de mercats exteriors, oportunitats de negoci en comerç internacional, en transferència tecnològica, així com les identificades per la xarxa exterior d’ACC1Ó, etc.

Què són les comunitats?

En el marc del web 2.0, de la societat del coneixement i per donar als usuaris el protagonisme, s’han agrupat diverses comunitats d’interès des d’un punt de vista sectorial, de mercats exteriors i transversals. Cada comunitat està formada per usuaris, amb objectius i interessos comuns, que interaccionen generant nou coneixement.

Van adreçades als professionals de les empreses, les associacions, les agències i les institucions que intervenen en els processos de l’empresa catalana i el seu desenvolupament, i que estan ubicats tant a Catalunya com arreu del món. Amb aquestes comunitats d’interès, s’impulsa el treball en xarxa, afavoreix la creació de sinergies entre els professionals i genera noves oportunitats de negoci: disposen d’un directori de professionals, fòrum de discussió, blocs, espais d’experiències, d’articles i d’opinions, on poden fer comentaris i valorar aportacions, compartint experiències i coneixement.

Nova comunitat: TIC.cat

Fa poc dies que han obert la comunitat TIC.cat de l’Anella, que és alhora l’espai de presentació pública i exhaustiva del pla TIC.cat i el punt de trobada perquè els professionals del sector així com professionals TIC d’altres sectors comparteixin experiències i coneixement, i generin oportunitats de negoci, afegint valor i potenciant la competitivitat del sector.

L’objectiu, a més d’informar sobre totes les iniciatives i cohesionar les actuacions en relació amb el pla TIC.cat, és el de generar un espai de valor, on s’encoratgi les empreses a innovar i a internacionalitzar-se, en definitiva, a utilitzar aquestes eines per a la seva diferenciació competitiva.

Aquest espai ofereix coneixement de valor afegit, que ha de permetre a les empreses identificar i aprofitar oportunitats de negoci. Aposta per generar espais rics i específics, de qualitat i de confiança, que permetin a les empreses treballar col·lectivament i col·laborativament, fent treball en xarxa i cooperant per competir.